Hantering och fiskhälsa

I kursen Hantering och fiskhälsa går vi igenom några grundläggande aspekter av fiskarnas fysiologi och hur dessa påverkar arbetet på anläggningen. Vi tar upp några allmänna rekommendationer och förhållningssätt kring moment när fiskarna måste hanteras. Därefter går vi in på några specifika och vanligt förekommande moment i fiskuppfödningen.

Fiskhälsosam transport

I kursen Fiskhälsosam transport går vi igenom hur fisktransporter kan genomföras på ett framgångsrikt sätt med bibehållen fiskhälsa och god fiskvälfärd. Du får bland annat en genomgång av vilka förberedelser som bör genomföras inför transport och av viktiga faktorer kring tillsynen under transport. Vi tittar även på rengöring och hygien kopplat till fisktransporter.

Smittskydd på fiskodlingen

I kursen Smittskydd på fiskodlingen får du en genomgång av de inre och yttre faktorer som kan påverka risken för att smitta ska uppstå och spridas på fiskodlingsanläggningen. Vi går igenom vilka åtgärder som minskar risken för att smitta ska föras in till anläggningen, hur smittspridning kan begränsas inne på anläggningen samt hur rutiner påverkar smittrisk och begränsar effekterna av smitta.