Hantering och fiskhälsa

I kursen Hantering och fiskhälsa går vi igenom några grundläggande aspekter av fiskarnas fysiologi och hur dessa påverkar arbetet på anläggningen. Vi tar upp några allmänna rekommendationer och förhållningssätt kring moment när fiskarna måste hanteras. Därefter går vi in på några specifika och vanligt förekommande moment i fiskuppfödningen.

Kapitel 1 Introduktion
Underkapitel 1 Om kursen  
Kapitel 2 Del 1. Fiskens fysiologi
Underkapitel 1 Fiskens kropp  
Underkapitel 2 Stress  
Kapitel 3 Del 2. Grundläggande om hantering
Underkapitel 1 Fiskarnas förutsättningar  
Underkapitel 2 Utrustning och personal  
Kapitel 4 Del 3. Hantering vid olika situationer
Underkapitel 1 Rengöring och underhåll  
Underkapitel 2 Sortering  
Underkapitel 3 Kramning  
Underkapitel 4 Ingrepp som märkning och vaccination