Smittskydd på fiskodlingen

I kursen Smittskydd på fiskodlingen får du en genomgång av de inre och yttre faktorer som kan påverka risken för att smitta ska uppstå och spridas på fiskodlingsanläggningen. Vi går igenom vilka åtgärder som minskar risken för att smitta ska föras in till anläggningen, hur smittspridning kan begränsas inne på anläggningen samt hur rutiner påverkar smittrisk och begränsar effekterna av smitta.

Kapitel 1 Introduktion
Underkapitel 1 Om kursen  
Kapitel 2 Del 1. Anläggningens smittskydd
Underkapitel 1 Yttre barriärer  - Förhandstitt  
Underkapitel 2 Besöksrutiner  
Underkapitel 3 Anläggningar med flera avdelningar  
Kapitel 3 Del 2. Smittskydd för inventarier
Underkapitel 1 Inledning  
Underkapitel 2 Utrustning  
Underkapitel 3 Rengöring  
Kapitel 4 Del 3. Smittskydd, rutiner och personal
Underkapitel 1 Inledning  
Underkapitel 2 Rutiner  
Underkapitel 3 Särskilda tillfällen  
Underkapitel 4 Arbetsordning