Fiskhälsosam transport

I kursen Fiskhälsosam transport går vi igenom hur fisktransporter kan genomföras på ett framgångsrikt sätt med bibehållen fiskhälsa och god fiskvälfärd. Du får bland annat en genomgång av vilka förberedelser som bör genomföras inför transport och av viktiga faktorer kring tillsynen under transport. Vi tittar även på rengöring och hygien kopplat till fisktransporter.

Kapitel 1 Introduktion
Underkapitel 1 Om kursen  
Kapitel 2 Del 1. Förutsättningar och förberedelser
Underkapitel 1 Fiskhälsokrav  
Underkapitel 2 Förberedelser  
Underkapitel 3 På- och avlastning  
Kapitel 3 Del 2. Fiskvälfärd under transport
Underkapitel 1 Transporttäthet  
Underkapitel 2 Vattenkvalitet under transport  
Underkapitel 3 Tillsyn och välfärdsparametrar  
Kapitel 4 Del 3. Transporthygien
Underkapitel 1 Smittorisker  
Underkapitel 2 Rengöring av transporttankar och annan utrustning